Sterrenbeeld Stier

Iedereen met een geboortedag in de periode vanaf 21 april tot en met 21 mei hebben, kunnen gerekend worden tot het sterrenbeeld Stier. Als teken wordt de Stier gezien als Aardeteken.

Stier De Stier met Venus als heerser blinkt uit in geduldigheid en staat bekend als een harde werker. Het geduld als eigenschap komt terug in het werken, dat de Stier het liefst op een gelijkmatig en rustig tempo doet. Op die manier kan de Stier de werkzaamheden dan ook lang volhouden. Andere sterrenbeelden kunnen deze eigenschap als traagheid bestempelen, maar de Stier vindt zorgvuldigheid eveneens belangrijk. Zorgvuldigheid en nauwkeurigheid in de uitvoering van werkzaamheden kost nu eenmaal tijd, zo redeneert de Stier. Met betrekking tot de omgang met andere mensen geldt, dat de Stier sociaal is en met iedereen op kan schieten. Kenmerkend aan dit sterrenbeeld is het evenwichtige karakter en de gevoeligheid. Stieren als dieren lijken snel boos te worden, maar dat is niet van toepassing op het sterrenbeeld zelf. Wel moet iedereen uitkijken als de Stier uiteindelijk echt kwaad wordt, want dan is de stier in hem los. In kwaadheid kan de Stier van alles roepen, waar op een later moment weer spijt van wordt gekregen. Lang boos blijven moet de Stier in elk geval proberen te voorkomen, want daar kunnen problemen door ontstaan. Ontspanning, comfort en zekerheid zijn woorden die van toepassing zijn op het sterrenbeeld. Dit kan echter wel tot gevolg hebben, dat de Stier lui wordt en gedesinteresseerd raakt in andere nieuwe mogelijkheden.

Vastbesloten en doelgericht Zoals een stier doelgericht en vastbesloten op een rode lap afstormt, zo gaat het sterrenbeeld Stier ook te werk. Die vastbeslotenheid en doelgerichtheid komt ook weer terug in de hang naar zekerheid en stabiliteit. De Stier zal er namelijk wel alles aan doen om hard te werken, zodat er later de vruchten van geplukt kunnen worden. Dit sterrenbeeld ziet zich liever niet geconfronteerd met financiële problemen en zal er dan ook alles aan doen om niet in een dergelijke situatie verzeild te raken. Op het gebied van de liefde heeft de Stier de neiging om snel jaloers re raken. Dat wordt veroorzaakt doordat de Stier bezitterig is en dat heeft dus niet alleen betrekking op materiële zaken, maar ook op de liefde.

Basiskarakter Stier Het basiskarakter van de Stier uit zich in een aantal specifieke eigenschappen, zoals vastberadenheid, praktisch ingesteld zijn, geduldigheid en trouw. De kleur, die de Stier tot inspiratie zal aanzetten is in elk geval niet rood, zoals men zou verwachten, maar de kleur roze. Hoewel jaloezie ook een eigenschap kan zijn, is de Stier ook als zeer loyaal te bestempelen ten aanzien van de vrijheid van anderen. De vrijheid van de partner zal in dat opzicht dan ook niet worden opgeëist door de Stier.

 

Bron: Sterrenbeeld Stier