Sterrenbeeld Steenbok

Het sterrenbeeld Steenbok behoort toe aan de mensen, die geboren zijn in de periode 21 december tot en met 19 januari. Het element dat van toepassing is op het sterrenbeeld Steenbok is het aardeteken.

Steenbok Saturnus is de heerser van het sterrenbeeld Steenbok. De Steenbok beschikt over een serieuze persoonlijkheid en zal altijd zijn verantwoordelijkheid nemen en zijn verplichtingen nakomen. Deze harde werker zal zich namelijk altijd verantwoordelijk voelen voor zijn daden. Een vreemde soort van humor is van toepassing op dit sterrenbeeld, dat bekend staat om zijn doelgerichtheid en het daarmee gepaard gaande uithoudingsvermogen. De Steenbok draait zijn hand niet om voor het behalen van resultaten, waarvan het succes nog ver weg is gelegen. Daar waar anderen opgeven, begint pas het echte werk voor de Steenbok. Dit komt voort uit een andere eigenschap, waar dit sterrenbeeld ook over beschikt, namelijk geduld. Ook zal de Steenbok nooit ondoordachte beslissingen nemen. Dit sterrenbeeld zal pas tot actie overgaan als alle mogelijkheden en alternatieven zijn overwogen. Verder is de Steenbok toebedeeld met een scherp financieel inzicht en is er sprake van een praktische instelling ten aanzien van economische zaken. Grote financiële risico's zal de Steenbok echter niet snel nemen, want dit sterrenbeeld is toch wel enigszins behoudend ingesteld. Het nemen van grote financiële risico's past niet bij de persoonlijkheid van de Steenbok. Door het scherpe financiële inzicht is de Steenbok perfect in staat om met geld om te gaan, maar dus wel op een conservatieve wijze.

Verantwoordelijkheid en nauwkeurigheid Het sterrenbeeld Steenbok hecht waarde aan structuur en gruwelt van wanordelijkheden en processen, die niet in de juiste banen geleid worden. Een duidelijke taakverdeling en zichtbare structuur spreken de Steenbok aan. Werkzaamheden, die door dit sterrenbeeld verricht worden, zullen met de groots mogelijke nauwkeurigheid worden uitgevoerd. De Steenbok deinst er dan ook niet voor terug om de verantwoordelijkheid te nemen voor de door hem verrichte taken. Indien anderen hun verantwoordelijkheid ontlopen, dan neemt de Steenbok hen dat zeker kwalijk. Dit sterrenbeeld beschikt over een zeker mate van ambitie en wil dan ook graag een positie bereiken in de maatschappij. De Steenbok vindt status zeker belangrijk, maar om van een behaalde status te kunnen genieten, zal de Steenbok wel moeite hebben moeten doen. Indien dat niet het geval is, zal er ook sprake zijn van minder voldoening.

Basiskarakter Steenbok De eigenschappen, die het basiskarakter van het sterrenbeeld Steenbok volgen, bestaan onder meer uit conservatief, hard werken, serieus, nauwkeurig en verantwoordelijkheid. De traditionele kleuren bruin en zwart bieden het sterrenbeeld Steenbok de grootste bron van inspiratie. De Steenbok maakt graag werk van zijn loopbaan, schuwt het optreden in het openbaar niet en beschikt zeker over organisatietalent. Verder weet dit sterrenbeeld heel goed wat zelfdiscipline is en maakt de Steenbok graag gebruik van connecties, die hem in zijn loopbaan van dienst kunnen zijn.

Maak een Gratis Website met JouwWeb