Sterrenbeeld Schorpioen

Het sterrenbeeld Schorpioen behoort bij de personen, die geboren zijn tussen de periode 23 oktober tot en met 22 november. Het teken dat als element aan het sterrenbeeld Schorpioen is gekoppeld, is het waterteken.

Schorpioen Het sterrenbeeld Schorpioen beschikt over twee heersers en dat zijn zowel Mars als Pluto. Een van de meest opvallende eigenschappen van dit sterrenbeeld is de gevoeligheid op het gebied van emoties. De Schorpioen is emotioneel en lijkt daardoor wel eens lastig te doorgronden. De gevoelens worden door de Schorpioen op een intense manier ervaren en er is dan ook geen sprake van oppervlakkige emoties. Dit sterrenbeeld heeft er moeite mee om de gevoelens onder woorden te brengen en hun gevoelsleven duidelijk te maken aan anderen. Dat wordt mede veroorzaakt door de taal, die door de Schorpioen vaak als een beperking wordt ervaren. Woorden kunnen namelijk niet uitdrukken, wat er door dit sterrenbeeld gevoeld wordt. Opvallend is de kwetsbaarheid van dit sterrenbeeld, die snel geraakt kan worden. Indien de Schorpioen wordt gekwetst, dan ontstaan er wraakgevoelens en kan er keihard teruggeslagen worden. De Schorpioen zal ook duidelijk laten merken dat er wraakgevoelens aanwezig zijn en deze gevoelens lange tijd met zich meedragen. Bijzonder is de sterk ontwikkelde intuïtie, die van alle sterrenbeelden bij de Schorpioen het meest aanwezig is. Deze intuïtie wordt onder meer gebruikt om te bepalen hoe de omgeving over de Schorpioen denkt en hoe andere mensen zich voelen. Iedereen in de omgeving wordt dan ook afgetast en de gevoelens worden op intuïtieve basis gepeild. Snel vrienden maken is dit sterrenbeeld dan ook vreemd, want de anderen zullen eerst het vertrouwen van de Schorpioen moeten verdienen.

Gevoelsleven en interesse Het hele sterrenbeeld Schorpioen staat in het teken van emoties en gevoelens. Dat betekent niet dat de Schorpioen alleen de eigen gevoelens belangrijk vindt. Dit sterrenbeeld toont een uitgebreide interesse in het gevoelsleven van anderen. Over emoties en gevoelens wordt door het sterrenbeeld veel nagedacht. Denken en overdenken is dan ook van toepassing. Door het vele denken is de Schorpioen echter wel geneigd om zijn wil op te leggen aan zijn naasten. Zeker als dit sterrenbeeld van het eigen gelijk is overtuigd, is het haast onmogelijk hem op andere gedachten te brengen. Er is dan ook sprake van weinig tolerantie ten aanzien van de mening van anderen als deze mening niet van de Schorpioen is.

Basiskarakter Schorpioen De eigenschappen, die tot het basiskarakter van de Schorpioen kunnen worden gerekend zijn onder andere vastberadenheid, emotioneel, wraakzuchtig, diepzinnig en intens. De Schorpioen kan in het bijzonder geïnspireerd worden door de kleur zwart, waar enigszins geheimzinnigheid in schuilt. Op het gebied van de liefde is de Schorpioen intens en hartstochtelijk, dat wel kan leiden tot een vorm van jaloezie en bezitterigheid.

Maak een Gratis Website met JouwWeb