Sterrenbeeld Ram

Het sterrenbeeld Ram behoort tot de groep mensen, die geboren zijn in de periode 21 maart tot en met 20 april. Het element dat van toepassing is op dit krachtige sterrenbeeld is vuur.

Ram Het sterrenbeeld Ram heeft Mars als heerser en is bovendien het eerste teken van de dierenriem. Dat is ook van toepassing op het leven van de Ram. Er wordt alleen maar vooruit gekeken en zeker niet achterom. De Ram is zijn naam eer waard, want doordrammen en altijd maar doorgaan is van toepassing op dit sterrenbeeld. Daar komt bij dat de Ram vaak impulsief tot actie overgaat en daarbij vergeet om de gevolgen ervan vooraf te overdenken. Er bestaat altijd een duidelijke behoefte aan verandering en als deze behoefte er even niet is, dan is er nog altijd behoefte aan actie. Door de impulsiviteit komt de Ram vaak enthousiast over, maar ook overweldigend en daar kunnen andere sterrenbeelden vaak lastig mee omgaan. Deze hebben namelijk meer tijd nodig om mee te kunnen gaan in de acties en denkbeelden van de ram. Mensen met het sterrenbeeld Ram wordt geadviseerd om te proberen de impulsieve acties onder controle te krijgen en eerst na te denken over de eventuele gevolgen van welke actie dan ook. Een ander aspect, dat de Ram verder kan brengen, is het luisteren naar andere mensen en als dan ook de impulsiviteit onder controle is, dan ligt de weg open voor wezenlijke veranderingen.

Verandering en vernieuwing Vernieuwing en verandering zijn haast onlosmakelijk met elkaar verbonden en dat ziet de Ram ook graag. Vernieuwing en actie met risico, dat is nog beter van toepassing op de Ram. Daar waar andere mensen afhaken vanwege de risico's, ziet de Ram mogelijkheden om de sprong te wagen. De vernieuwingsdrang van de Ram is overigens vaak maar van korte duur, want er moet altijd actie zijn en dat betekent dat de ene verandering na de andere verandering zal worden opgevolgd. Dit sterrenbeeld moet dan ook opletten geen energie te verspillen en versnippering te voorkomen. De Ram heeft als eigenschap eerlijk en direct te zijn en dat kan leiden tot situaties, waarin anderen zich snel beledigd zullen voelen.

Basiskarakter Ram Het basiskarakter van het sterrenbeeld Ram bestaat uit een aantal eigenschappen zoals impulsiviteit, moedigheid, creativiteit en hang naar actie. De energieke kleur rood is van toepassing op het sterrenbeeld en is een kleur, die de Ram zeker zal inspireren. Gevoeligheid zou dit sterrenbeeld wel meer kunnen ontwikkelen net als het meer diplomatiek omgaan met meningen en oordelen richting de medemens. De Ram schuwt het niet om hard te werken, direct tot actie over te gaan om zo als eerste het doel te bereiken.

Bron: sterrenbeeld Ram